Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verduidelijking art. 2:20 BW ter bestrijding van radicale antidemocratische organisaties

Het regeerakkoord stelt dat de verbodsbepalingen voor radicale organisaties die tot doel hebben om onze democratische rechtsstaat omver te werpen of af te schaffen moeten worden uitgebreid door aanpassing van artikel 2:20 BW. Met de in het wetsvoorstel neergelegde combinatie van civiel- en strafrechtelijke maatregelen beoogt de regering het instrumentarium voor het waarborgen van de open democratische samenleving te versterken.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 18-05-2020
Fase Tweede Kamer

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
ConsultatieResultaat Advies Amnesty International 1 18-05-2020
ConsultatieResultaat Advies NVvR 1 18-05-2020
ConsultatieResultaat Advies OM 1 18-05-2020
ConsultatieResultaat Advies Rvdr 1 18-05-2020
ConsultatieResultaat Advies VNO-NCW 1 18-05-2020

Startpagina