Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit houdende wijziging van het Besluit verdeling sterkte en middelen politie in verband met de flexibilisering van de operationele inzet

Het ontwerp geeft de korpschef de bevoegdheid te beslissen een deel van de te realiseren operationele sterkte van een eenheid niet te realiseren en de middelen die als gevolg daarvan vrijvallen aan te wenden voor de bekostiging van andere uitgaven. Ten aanzien van een regionale eenheid doet de korpschef dit in overeenstemming met de burgemeesters van de gemeenten in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert en de hoofdofficier van justitie.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 24-08-2022
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling en toelichting Ontwerpbesluit en nota van toelichting - Wijziging Besluit verdeling sterkte en middelen politie i.v.m. de flexibilisering van de operationele inzet 1 29-09-2022
Overig Advies OM - Wijziging Besluit verdeling sterkte en middelen politie i.v.m. de flexibilisering van de operationele inzet 1 29-09-2022
Overig Advies Politie - Wijziging Besluit verdeling sterkte en middelen politie i.v.m. de flexibilisering van de operationele inzet 1 29-09-2022
Overig Advies Regioburgemeesters - Wijziging Besluit verdeling sterkte en middelen politie i.v.m. de flexibilisering van de operationele inzet 1 29-09-2022
Voordracht Brief aan de Koning - Wijziging van het Besluit verdeling sterkte en middelen politie in verband met de flexibilisering van de operationele inzet 1 29-09-2022

Startpagina