Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

De kantonrechter beslist over het verzoek om beschermings-bewind in te stellen over een of meer goederen van de recht-hebbende (art. 1:431 BW). Een grond voor het instellen van bewind is het hebben van problematische schulden. Indien de rechthebbende de beloning van de bewindvoerder niet kan betalen, worden deze kosten door de gemeente vergoed uit de bijzondere bijstand. In het regeerakkoord is opgenomen dat “gemeenten een adviesrecht krijgen in de gerechtelijke procedure rondom schuldenbewind”. Het wetsvoorstel strekt tot uitvoering daarvan.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35428
KetenID WGK009023

Opschrift

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde te voorzien in een adviesrecht voor gemeenten bij het verzoek tot instelling van beschermingsbewind wegens problematische schulden

Opmerking

Zekerheid en kansen in een nieuwe economie. Terugdringen van schulden en armoede

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 25-06-2018 Internetconsultatie (start)
17-09-2018 Internetconsultatie (eind)
05-07-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 15-07-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
07-11-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 01-04-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
24-04-2020 Verslag
12-05-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
24-06-2020 Nota n.a.v. verslag
24-06-2020 Nota van wijziging
02-07-2020 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
03-09-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 22-09-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
29-09-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 21-10-2020 Bekendmaking stb-2020-389
30-10-2020 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2020-406
01-01-2021 Inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling