Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

De kantonrechter beslist over het verzoek om beschermings-bewind in te stellen over een of meer goederen van de recht-hebbende (art. 1:431 BW). Een grond voor het instellen van bewind is het hebben van problematische schulden. Indien de rechthebbende de beloning van de bewindvoerder niet kan betalen, worden deze kosten door de gemeente vergoed uit de bijzondere bijstand. In het regeerakkoord is opgenomen dat “gemeenten een adviesrecht krijgen in de gerechtelijke procedure rondom schuldenbewind”. Het wetsvoorstel strekt tot uitvoering daarvan.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 12-05-2020
Fase Tweede Kamer

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
ConsultatieResultaat Advies AP 1 12-05-2020
ConsultatieResultaat Advies BPBI 1 12-05-2020
ConsultatieResultaat Advies Divosa 1 12-05-2020
ConsultatieResultaat Advies NBBI 1 12-05-2020
ConsultatieResultaat Advies NBPB 1 12-05-2020
ConsultatieResultaat Advies Nibud 1 12-05-2020
ConsultatieResultaat Advies NVVK 1 12-05-2020
ConsultatieResultaat Advies Rvdr 1 12-05-2020
ConsultatieResultaat Advies VeWeVe 1 12-05-2020
ConsultatieResultaat Advies VNG 1 12-05-2020

Startpagina