Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit evidente staatloosheid

Met het wetsvoorstel vaststellingsprocedure staatloosheid wordt een nieuwe procedure in het leven geroepen om via de civiele rechter staatloosheid (het niet hebben van een nationaliteit) erkend te krijgen. Vastgestelde staatloosheid levert enkele specifieke rechten op, zoals versnelde naturalisatie, mits men rechtmatig in Nederland verblijft. De nieuwe gerechtelijke procedure is bedoeld voor de meer complexe gevallen (in de praktijk de meeste) waarin een gesteld staatloze bijvoorbeeld geen documenten heeft waarmee hij zijn staatloosheid kan aantonen. Indien een gesteld staatloze dit ook evident is, zou het een verspilling van tijd en middelen betekenen als iemand naar de rechter moet. In de amvb wordt geregeld wanneer van evidente staatloosheid sprake is (bijvoorbeeld vanwege een uitspraak van een buitenlandse rechter). Het bestuursorgaan dat oordeelt over een specifiek staatlozen recht (zoals versnelde naturalisatie) kan in zo’n geval zelf de staatloosheid erkennen zonder rechterlijke tussenkomst.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 21-12-2022
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling en toelichting Ontwerpregeling en toelichting - Besluit evidente staatloosheid 1 30-12-2022
Overig Advies ACVZ - Besluit evidente staatloosheid 1 30-12-2022
Overig Advies ASKV, ISI, ENS e.a. - Besluit evidente staatloosheid 1 30-12-2022
Overig Advies ATR - Besluit evidente staatloosheid 1 30-12-2022
Overig Advies G4 - Besluit evidente staatloosheid 1 30-12-2022
Overig Advies NOvA - Besluit evidente staatloosheid 1 30-12-2022
Overig Advies NVvB - Besluit evidente staatloosheid 1 30-12-2022
Overig Advies UNHCR - Besluit evidente staatloosheid 1 30-12-2022
Voordracht Brief aan de Koning - Besluit evidente staatloosheid 1 30-12-2022

Startpagina