Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Nieuwe Wet inburgering houdende regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Met dit wetsvoorstel wordt het inburgeringsstelsel herzien. Het huidige stelsel bevat belemmeringen, waardoor inburgering als start van meedoen in de Nederlandse samenleving onvoldoende tot zijn recht komt. In het nieuwe stelsel worden inburgeringsplichtigen, gemeenten en het Rijk optimaal in positie gebracht, zodat het doel van inburgering wordt bereikt: alle inburgeringsplichtigen doen zo snel en volwaardig mogelijk mee in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 11-06-2020
Fase Tweede Kamer

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Uitvoeringstoets Advies Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken 1 11-06-2020
Uitvoeringstoets Advies Autoriteit Persoonsgegevens 1 11-06-2020
Uitvoeringstoets Advies College voor toetsen en examens 1 11-06-2020
Uitvoeringstoets Advies Divosa 1 11-06-2020
Uitvoeringstoets Advies DUO 1 11-06-2020
Uitvoeringstoets Advies MBO raad 1 11-06-2020
Uitvoeringstoets Advies Nederlandse training en opleiding 1 11-06-2020
Uitvoeringstoets Advies Raad voor de Rechtstraak 1 11-06-2020
Uitvoeringstoets Advies Raad voor Openbaar Bestuur 1 11-06-2020
Uitvoeringstoets Advies UAF 1 11-06-2020
Uitvoeringstoets Advies Vluchtelingenwerk 1 11-06-2020
Uitvoeringstoets Advies VNG 1 11-06-2020
Uitvoeringstoets Bijlage 2 bij advies MBO Raad 1 11-06-2020
Uitvoeringstoets Bijlage 3 bij advies MBO Raad 1 11-06-2020
Uitvoeringstoets Bijlage 4 bij advies MBO Raad 1 11-06-2020
Uitvoeringstoets Bijlage 5 bij advies MBO Raad 1 11-06-2020
Uitvoeringstoets Bijlage 6 bij advies MBO Raad 1 11-06-2020
Uitvoeringstoets Bijlage bij advies NRTO 1 11-06-2020
Uitvoeringstoets Bijlage bij advies VNG 1 11-06-2020
Uitvoeringstoets Bijlagen bij advies DUO 1 11-06-2020
Uitvoeringstoets Uitvoeringstoets ATR 1 11-06-2020
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties