Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen

Het wetsvoorstel biedt een regeling voor het tegengaan van huwelijkse gevangenschap. Daarnaast wordt de praktijk voor zittingen gesloten jeugdhulp op locatie en de praktijk van het doen van mondelinge uitspraak in spoedeisende gevallen met dit voorstel verankerd. Daarnaast bevat het voorstel een aantal technische wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Boeken 1 en 10 van het Burgerlijke Wetboek en enige andere wetten.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 27-01-2020
Fase Tweede Kamer

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
ConsultatieResultaat Advies Jeugdzorg NL 1 27-01-2020
ConsultatieResultaat Advies NOvA 1 27-01-2020
ConsultatieResultaat Advies NVvR 1 27-01-2020
ConsultatieResultaat Advies Rvdr 1 27-01-2020

Startpagina