Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Mediawet ivm implementatie modernisering audiovisuele mediadienstenrichtlijn

De richtlijn (EU) 2018/1808 herziet de richtlijn 2010/13/EU(richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie. In het bijzonder gaat het om technologische ontwikkelingen en veranderingen bij aanbieders en bij consumenten. Als gevolg daarvan wordt de regelgeving ten aanzien van lineaire televisie en mediadiensten op aanvraag aangepast en reguleert de richtlijn een nieuw onderwerp, de videoplatformdiensten. Onderwerpen waar de herzieningsrichtlijn onder andere op ziet is de bescherming van minderjarigen, de regulering van toegankelijkheid van diensten voor mensen met een beperking, meer flexibele regeling voor zendtijd voor reclame, de promotie van Europese werken, de onafhankelijkheid van de mediatoezichthouder, het bevorderen van mediageletterdheid, en zelf- en coregulering van diverse onderwerpen bij videoplatformdiensten.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 09-01-2020
Fase Tweede Kamer

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Uitvoeringstoets Uitvoeringstoets CvdM 1 09-01-2020

Startpagina