Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen

De hoogte van het griffierechttarief in civiele zaken is afhankelijk van het financieel belang van de vordering. In de praktijk wordt het griffierecht van €476 bij civiele vorderingen met een financieel belang van net boven de grens van €500 als problematisch ervaren. Met dit wetsvoorstel worden de griffierechttarieven voor civiele vorderingen tot €5.000 meer in overeenstemming gebracht met de hoogte van de vordering door: a) de categorie vorderingen met een financieel belang van €500 tot €12.500 op te splitsen in vier categorieën, te weten vorderingen met een financieel belang van €500 - €1.500, €1.500 tot €2.500, €2.500 tot €5.000 en €5.000 tot €12.500; en, b) de tarieven voor rechtspersonen en natuurlijke personen dichter bij elkaar te brengen in de voornoemde categorieën tot €5.000. Dat leidt ertoe dat de tarieven voor rechtspersonen én natuurlijke personen om te procederen over vorderingen tot €5.000 lager worden en dat een natuurlijke persoon (gedaagde) bij een proceskostenveroordeling in deze zaken minder griffierecht aan de rechtspersoon (eiser) hoeft te betalen. De budgettaire consequenties van de verlaging worden gecompenseerd door de tarieven in de hogere categorieën in eerste aanleg te verhogen.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 19-05-2020
Fase Tweede Kamer

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
ConsultatieResultaat Advies NOVA 1 19-05-2020
ConsultatieResultaat Advies Rvdr 1 19-05-2020
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties