Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Participatiewet ivm uitsluiten fraudevorderingen bij vermogenstoets (en bevoegdheid medewerking aan schuldregelingen)

Met deze wetswijziging wordt onder meer uitvoering gegeven aan de motie Wiersma/Peters (Kamerstukken II, 2018-2019, 35000 XV, nr. 83). Vorderingen die zijn ontstaan als gevolg van overtreding van de inlichtingenplicht, worden bij de vermogenstoets niet meer aangemerkt als schuld (ter voorkoming van 'draaideureffect'). In de Tweede Kamer is het amendement Peters/Bruins aangenomen: daarmee wordt geregeld dat UWV, SVB en gemeenten de bevoegdheid hebben om ten aanzien van een vordering als gevolg van overtreding van de inlichtingenplicht mee te werken aan een schuldregeling tegen finale kwijting, tenzij de vordering is ontstaan door opzet of grove schuld (nu geldt nog een medewerkingsverbod).

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 20-01-2020
Fase Tweede Kamer

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Toetsresultaat Advies SVB 1 20-01-2020
Toetsresultaat Advies UWV 1 20-01-2020
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties