Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet Flexibilisering zaaksverdeling rechtspraak

Het wetsvoorstel strekt ertoe bestaande belemmeringen voor de rechtspraak weg te nemen bij het treffen van maatregelen tegen problemen met de zittingscapaciteit. Daartoe wordt in een nieuw artikel 21c van de Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO) geregeld dat in zaken van het landelijk parket en functioneel parket de zittingsplaatsen van elk van de vier concentratierechtbanken voor dit type zaken (Amsterdam, Rotterdam, Oost-Brabant en Overijssel) worden aangemerkt als zittingsplaatsen van de andere concentratierechtbanken. Voorts wordt de bestaande regeling van de artikelen 46a en 62a Wet RO voor de verwijzing van zaken gewijzigd. De huidige regeling werkt belemmerend omdat bij toepassing ervan een rechter een beslissing tot verwijzing moet nemen, waarna de zaak bij het ene gerecht wordt uitgeschreven en bij het andere ingeschreven. Dit brengt administratieve lasten mee en draagt het risico van fouten in zich. Met de nieuwe regeling is niet langer een verwijzingsbeslissing nodig en blijft de zaak aanhangig bij het oorspronkelijke gerecht, zodat overboeking niet nodig is.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35375
KetenID WGK010387

Opschrift

Wijziging van de Wet op rechterlijke organisatie in verband met het wegnemen van belemmeringen voor gerechten bij het verlenen van onderlinge bijstand in geval van gebrek aan voldoende zittingscapaciteit

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 23-05-2019 Internetconsultatie (start)
27-06-2019 Internetconsultatie (eind)
11-10-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 22-10-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
18-12-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 20-01-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
27-01-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
25-02-2020 Verslag
22-06-2020 Nota n.a.v. verslag
02-07-2020 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
17-09-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 29-09-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling Kamerstukken 35375
06-10-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 21-10-2020 Bekendmaking stb-2020-388
01-01-2021 Inwerkingtreding stb-2020-459

Startpagina

Acties

Delen regeling