Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Energiewet

Dit wetsvoorstel voor de nieuwe Energiewet beoogt de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998 te vervangen voor een modern en geactualiseerd marktordeningskader voor elektriciteit en gas en strekt tot herimplementatie van het EU Clean Energy Package (w.o. Richtlijn 2019/944, betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit).

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 07-07-2022
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerp Memorie van Toelichting Ontwerp-MvT 1 12-07-2022
Ontwerpregeling Ontwerp Energiewet 1 12-07-2022

Startpagina