Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Omgevingsbesluit i.v.m. verplicht stellen financiele zekerheid

Het exploiteren van zware risicobedrijven (Brzo) wordt geplaatst in een categorie activiteiten waarvoor het bevoegd gezag verplicht is financiële zekerheid te stellen in de vergunning. Voor zware risicobedrijven bestond de bevoegdheid om financiële zekerheid voor te schrijven ingevolge de Omgevingswet. M.b.t. vergunningen van afvalbeheerbedrijven wordt het stellen van financiële zekerheid een mogelijkheid.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 15-09-2022
Fase Bekendmaking

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Uitvoeringstoets IPO Hoofdlijnenakkoord 2016 1 15-09-2022
Uitvoeringstoets Omgevingsdienst Wijziging omgevingsbesluit mbt financiële zekerheid voor majeure risicobedrijven en afvalverwerkers 1 15-09-2022
Uitvoeringstoets U002-Ministerie-van-IenW-Wijziging-Omgevingsbesluit-ivm-stellen-financiele-zekerheid 1 15-09-2022

Startpagina