Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Omgevingsbesluit i.v.m. verplicht stellen financiele zekerheid

Het exploiteren van zware risicobedrijven (Brzo) wordt geplaatst in een categorie activiteiten waarvoor het bevoegd gezag verplicht is financiële zekerheid te stellen in de vergunning. Voor zware risicobedrijven bestond de bevoegdheid om financiële zekerheid voor te schrijven ingevolge de Omgevingswet. M.b.t. vergunningen van afvalbeheerbedrijven wordt het stellen van financiële zekerheid een mogelijkheid.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 17-03-2022
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling Wijziging Omgevingsbesluit financiële zekerheid bedrijven - MR fase na voorhang 1 13-07-2022
Voordracht Voordracht Koning Wijziging Omgevingsbesluit financiële zekerheid bedrijven 1 13-07-2022

Startpagina