Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik

Implementatie van een EU-richtlijn betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu. De richtlijn bevat artikelen over consumptievermindering, producteisen, verboden voor een aantal artikelen en uitgebreide productenverantwoordelijkheid, bewustwordingsmaatregelen en markeringsvoorschriften. Ter implementatie zal een nieuwe amvb worden opgesteld op grond van artikel 9.5.2. Wet milieubeheer. Mogelijk wordt de richtlijn, voor zover die kunststof verpakkingen betreft, in het Besluit beheer verpakkingen 2014 geïmplementeerd.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 29-06-2021
Fase Bekendmaking

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Uitvoeringstoets Brief van ILT inzake HUF-toets Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik en Besluit beheer verpakkingen 2014 (2) 1 29-06-2021
Uitvoeringstoets Hoofdlijnenverslag en antwoorden IC Ontwerpbesluit single use plastics 1 29-06-2021
Uitvoeringstoets Quickscan bedrijfseffectentoets single use plastics richtlijn (2) 1 29-06-2021
Uitvoeringstoets U106 Ministerie van IenW Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik Geredigeerd 1 29-06-2021

Startpagina