Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams)

Met het wetsvoorstel wordt beoogd knelpunten weg te nemen in relatie tot gegevensuitwisseling en privacy in het sociaal domein bij de aanpak van meervoudige problematiek. Het wetsvoorstel voorziet daartoe in wettelijke taken voor het college van b&w voor onderzoek, planvorming en coördinatie bij meervoudige problematiek in het sociaal domein en eventueel aanpalende terreinen. Deze wettelijke taken vormen de grondslag voor de ter uitvoering van die taken noodzakelijke verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens. Tevens voorziet dit wetsvoorstel de meldpunten voor niet acute zorg bij gemeenten, van een duidelijke wettelijke basis die nodig is voor het ook bij deze wet stellen van regels voor de verwerking van persoonsgegevens door deze meldpunten.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 31-01-2023
Fase Tweede Kamer

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Uitvoeringstoets Advies ATR 1 31-01-2023
Uitvoeringstoets Advies OM 1 31-01-2023
Uitvoeringstoets AP Advies wams aug 2020 1 31-01-2023
Uitvoeringstoets Duo brief uitvoeringstoets 1 31-01-2023
Uitvoeringstoets Impactanalyse VNG deel 1 verkleind 1 31-01-2023
Uitvoeringstoets Impactanalyse VNG deel 2 verkleind 1 31-01-2023
Uitvoeringstoets Impactanalyse VNG deel 3 verkleind 1 31-01-2023
Uitvoeringstoets Nationale Ombudsman wetsvoorstel 1 31-01-2023
Uitvoeringstoets Politie reactie wams 1 31-01-2023
Uitvoeringstoets Reactie TSD 1 31-01-2023
Uitvoeringstoets Regeldrukonderzoek Wams Sira verkleind 1 31-01-2023
Uitvoeringstoets Wetgeving DPIA eindrapportage verkleind 1 31-01-2023

Startpagina