Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel verbetering beschikbaarheid jeugdzorg

Dit wetsvoorstel ziet op het verbeteren van randvoorwaarden opdat de nodige zorg voor jeugdigen beschikbaar is. Het betreft het versterken van opdrachtgeverschap van gemeenten door regionale samenwerking, versterken van het opdrachtnemerschap en goed bestuur van aanbieders en het versterken van inzicht in en toezicht op het stelsel van jeugdzorg.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 17-06-2022
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling WJZ-1835917-219062 wet en mvtvt 2 17-06-2022
Voordracht WJZ-1835917-219062 voordracht 1 17-06-2022

Startpagina

Acties