Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel moderniseren NV-recht en vergroten genderdiversiteit in de top van grote bedrijven

Grote bedrijven, al dan niet aan de beurs genoteerd, hebben vaak de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (NV). Het wetsvoorstel heeft tot doel het NV-recht te moderniseren en aan te passen aan de behoeften van de gebruikers. Daarnaast beoogt het wetsvoorstel de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven evenwichtiger te maken. Het wetsvoorstel vloeit voort uit één van de onderdelen van het SER-advies Diversiteit in de top: tijd voor versnelling.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 11-01-2021
Fase Tweede Kamer

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Inbreng n.a.v. een consultatie Advies ATR 1 11-01-2021
Inbreng n.a.v. een consultatie Advies College voor de Rechten van de Mens 1 11-01-2021

Startpagina