Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Opiumbesluit en lijst II ivm plaatsing van distikstofmonoxide (lachgas) op deze lijst

Dit ontwerpbesluit plaatst distikstofmonoxide, ook bekend onder de naam lachgas, op lijst II van de Opiumwet. Op grond van artikel 3 van de Opiumwet is het verboden om stoffen die op lijst II staan, binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken, te vervoeren, aanwezig te hebben of te vervaardigen. Lachgas kent verschillende eigenlijke toepassingen, waaronder als anestheticum en kortwerkende pijnstiller in de zorg, als drijfmiddel voor het opspuiten van onder andere slagroom in de horeca en voedingsmiddelenindustrie en als drijfgas in technische industrieën. Met dit ontwerpbesluit worden de oorspronkelijke toepassingen van lachgas uitgezonderd van de verboden handelingen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011374

Opschrift

Wijziging van het Opiumwetbesluit en lijst II, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van distikstofmonoxide (lachgas) op deze lijst

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-06-2020 Internetconsultatie (start)
10-07-2020 Internetconsultatie (eind)
29-10-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 01-11-2021 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
29-11-2021 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
30-05-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
07-06-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
13-07-2022 Advies Raad van State uitgebracht
17-11-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 23-11-2022 Bekendmaking stb-2022-461
01-01-2023 Inwerkingtreding stb-2022-461

Startpagina

Acties

Delen regeling