Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Opiumbesluit en lijst II ivm plaatsing van distikstofmonoxide (lachgas) op deze lijst

Dit ontwerpbesluit plaatst distikstofmonoxide, ook bekend onder de naam lachgas, op lijst II van de Opiumwet. Op grond van artikel 3 van de Opiumwet is het verboden om stoffen die op lijst II staan, binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken, te vervoeren, aanwezig te hebben of te vervaardigen. Lachgas kent verschillende eigenlijke toepassingen, waaronder als anestheticum en kortwerkende pijnstiller in de zorg, als drijfmiddel voor het opspuiten van onder andere slagroom in de horeca en voedingsmiddelenindustrie en als drijfgas in technische industrieën. Met dit ontwerpbesluit worden de oorspronkelijke toepassingen van lachgas uitgezonderd van de verboden handelingen.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 07-06-2022
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling en toelichting 3283568-1019957 amvb en nvt 1 07-06-2022
Uitvoeringstoets Advies Raad voor de Rechtspraak 1 07-06-2022
Uitvoeringstoets Advies ATR 1 07-06-2022
Uitvoeringstoets Advies Nederlandse Orde van Advocaten 1 07-06-2022
Uitvoeringstoets Advies Nederlandse vereniging voor rechtspraak 1 07-06-2022
Uitvoeringstoets Advies NFI 1 07-06-2022
Uitvoeringstoets Advies OM 1 07-06-2022
Uitvoeringstoets Advies VNG 1 07-06-2022
Uitvoeringstoets Consultatieadvies Politie 1 07-06-2022
Uitvoeringstoets HUFtoets NVWA 1 07-06-2022
Uitvoeringstoets TenH-toets IGJ 1 07-06-2022
Uitvoeringstoets Uitvoeringstoets CIBG 1 07-06-2022
Uitvoeringstoets Uitvoeringstoets DG Belastingdienst 1 07-06-2022
Voordracht 3283568-1019957 voordracht 1 07-06-2022

Startpagina