Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Bouwbesluit 2012 en Besluit bouwwerken leefomgeving inzake de implementatie van de Verordening markttoezicht (Verordening 2019/1020)

Met deze wijzigingen worden eisen gesteld aan het markttoezicht op producten. De verordening is tevens gericht op het verbeteren van het toezicht op producten in de interne markt om zo bij te dragen aan betere naleving van Europese wet- en regelgeving inzake onder andere veiligheid, gezondheid en milieu. Op dit moment gelden nog eisen op basis van de 'oude markttoezichtverordening'.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Verordening
KetenID WGK011652

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-06-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 12-07-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
29-09-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 19-04-2023 Inwerkingtreding stb-2023-88

Startpagina

Acties

Delen regeling