Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit screening ambtenaren van politie en politie-externen

Het ontwerp bevat de regels die nodig zijn op grond van de Wet screening ambtenaren van politie en politie-externen. Het bepaalt het juiste screeningsniveau aan de hand van de gevoeligheid van de werkzaamheden die worden verricht. Daarnaast wijst het de misdrijven aan die beschouwd worden als zwaarwegende beletselen, stelt het regels over de meldplicht, de te volgen procedure voor, tijdens en na het betrouwbaarheidsonderzoek en bepaalt het wanneer een nieuwe screening moet plaatsvinden.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 06-07-2022
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling en toelichting Ontwerpregeling en nota van toelichting - Besluit screening ambtenaren van politie en politie-externen 2 12-09-2022
Voordracht Brief aan Koning - Besluit screening ambtenaren van politie en politie-externen 2 12-09-2022

Startpagina

Acties