Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit financiële markten 2023

Het ontwerpbesluit is een verzamelbesluit op het terrein van de financiële markten. De belangrijkste inhoudelijke onderwerpen zijn: (1) er wordt een verplichting opgenomen voor actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen (2) er worden specifieke eisen gesteld t.a.v. een advies dat volledig geautomatiseerd tot stand is gekomen, (3) de frequentie van de verplichte accountantsverklaring op het kostprijsmodel wordt verlaagd onder gelijktijdige introductie van alternatieve waarborgen, (4) de meldplicht van een groepsmaatschappij bij de verplichte kennisgeving bij een voorgenomen wijziging binnen de groep wordt nader uitgewerkt, en (5) wijzigingen in het Besluit financiële markten BES waarmee wordt voorzien in eurobetaalrekeningen vanuit Europees Nederland en (6) het vervallen van de krachtens wet gestelde diploma-eis voor bestuurders van assurantiebemiddelaars. Dit besluit stond voorheen bekend onder de naam Wijzigingsbesluit financiële markten 2021. Vanwege opgelopen vertraging sinds de consultatie en voorhang is de citeertitel van het besluit aangepast naar Wijzigingsbesluit financiële markten 2023.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 08-02-2023
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling en toelichting Wijzigingsbesluit financiële markten 2023 -RvSt 1 15-05-2023

Startpagina