Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet leeruitkomsten hoger onderwijs

Met dit wetsvoorstel wordt meer ruimte gecreëerd om voor studenten een gepersonaliseerde leerroute binnen de opleiding te kunnen ontwikkelen (flexibel onderwijs). Deze ruimte wordt gerealiseerd door de verankering van het experiment leeruitkomsten in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk (WHW).

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 30-06-2022
Fase Tweede Kamer

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Uitvoeringstoets Uitvoeringstoets DUO 1 30-06-2022
Uitvoeringstoets Uitvoeringstoets NVAO 1 30-06-2022

Startpagina