Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit uitdrukkingsvaardigheid en meerwaarde

Met de Wet taal en toegankelijkheid wordt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek aangepast op onderdelen die zien op de taal waarin het onderwijs wordt verzorgd en de examens worden afgenomen. Daarnaast is de inspanningsplicht voor (bekostigde) onderwijsinstellingen om zich in het kader van hun werkzaamheden op het gebied van het onderwijs te richten op de bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands van studenten aangepast. In het besluit worden nadere regels gesteld ter uitwerking van deze onderdelen.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 17-03-2021
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Overig Advies ATR 1 17-03-2021
Uitvoeringstoets Uitvoeringstoets DUO 1 17-03-2021
Uitvoeringstoets Uitvoeringstoets NVAO 1 17-03-2021

Startpagina

Acties