Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingswet accountancysector

Dit wetsvoorstel heeft tot doel de kwaliteit te verhogen van de wettelijke controle door externe accountants van financiële verantwoordingen of jaarrekeningen. Hiermee wordt mede uitvoering gegeven aan de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (Kamerstukken II 2019/20 33977, nr. 29).

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 22-07-2022
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling en toelichting Wet toekomst accountancysector 3 09-08-2022
Overig Advies AP Wet toekomst accountancysector 2 25-08-2022
Overig Advies ATR Wet toekomst accountancysector 2 25-08-2022
Uitvoeringstoets Uitvoeringstoets AFM Wet toekomst accountancysector 2 25-08-2022
Uitvoeringstoets Uitvoeringstoets NBA Wet toekomst accountancysector 2 25-08-2022
Voordracht Voordracht Wet toekomst accountancysector 1 09-08-2022

Startpagina