Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen ivm nadere uitwerking aard, eigenschappen en samenstelling van afvalstoffen/ZZS

Met dit wijzigingsbesluit wordt het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen uitgebreid met een bepaling die bedrijven die zich van afvalstoffen ontdoen (ontdoeners) verplicht om aan de ontvangers van die afvalstoffen ten minste de naam te verstrekken van de zeer zorgwekkende stoffen die genoemd staan in de omgevingsvergunning van de ontdoener en in de informatie die op grond van artikel 2.4, derde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer / artikel 5.23 van het Besluit activiteiten leefomgeving door hem is verstrekt.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 18-07-2023
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling Wijziging Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen ivm informatieverplichting over ZZS 1 18-07-2023
Voordracht Voordracht Wijziging Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen ivm informatieverplichting over ZZS 1 18-07-2023

Startpagina