Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit ggo (uitvoering verordeningen (EU) 2019/1381 en 2020/1043)

Deze wijziging strekt tot uitvoering van verordeningen (EU) 2019/1381 en (EU) 2020/1043. Verordening 2019/1043 wijzigt enkele artikelen over vertrouwelijkheid van richtlijn 2001/18 inzake introductie in het milieu van ggo's, en verklaart enkele bepalingen van verordening 178/2002 (levensmiddelenverordening) van toepassing op ggo's, hetgeen leidt tot aanpassing van het Besluit ggo. Verordening 2020/1043 zondert een aantal bepalingen van richtlijn 2001/18 inzake de ontwikkeling van vaccins/medicijnen i.v.m. COVID-19 uit. Die uitzonderingen zijn opgenomen in een tijdelijke regeling op grond van artikel 9.2.2.6 van de Wet milieubeheer (Stcrt. 2020, 54619). Deze uitzonderingen worden met de onderhavige wijziging op amvb-niveau geregeld. Het besluit strekt tevens tot reparatie van een, naar is gebleken, onvolledige implementatie van richtlijn 2009/41.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 10-05-2022
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling Wijziging van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (uitvoering verordeningen (EU) 20191381 en (EU) 20201043) 1 18-05-2022
Voordracht Voordracht Wijziging van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (uitvoering verordeningen (EU) 20191381 en (EU) 20201043) 1 18-05-2022

Startpagina