Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verzamelwet IenW 2021

Het voorstel van wet bevat een aantal wijzigingen in diverse wetten op het gebied van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De wijzigingen betreffen de Algemene wet bestuursrecht, de Drinkwaterwet, de Omgevingswet, de Waterschapswet, de Waterwet, de Wet milieubeheer, de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES, de Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (wijzigingen i.v.m. Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen) en de Wet zeevarenden. Het gaat in dit wetsvoorstel om wijzigingen van beperkte omvang en om het herstel van wetstechnische gebreken en leemten.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 14-07-2022
Fase Tweede Kamer

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Uitvoeringstoets IENW BSK-2022 15377 IENW BSK-2022 15377 Resultaat - HUF-toets Verzamelwet IenW 2021_Geredigeerd 1 14-07-2022

Startpagina