Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

vestiging IGRAC

Het “International Groundwater Resources Assessment Centre” (IGRAC) te Delft, werkt als categorie 2 instituut onder auspiciën van UNESCO. Dit houdt in dat IGRAC gebruik kan maken van de naam, het logo en de netwerken van UNESCO. De missie van IGRAC is bij te dragen aan de wereldwijde beschikbaarheid van relevante kennis en informatie op het gebied van grondwater, in het bijzonder in ontwikkelingslanden. IGRAC vervult een essentiële rol in beantwoording van de vele kennisvragen rond monitoring en assessment voor een duurzaam beheer van grondwater. Het verdrag legt de bepalingen en voorwaarden vast ten aanzien van IGRAC tussen Nederland en UNESCO per 1 januari 2022. Het betreft de hernieuwing van het huidige verdrag (Trb. 2016, 198) dat op 31 december 2021 afloopt. Hernieuwing wordt opportuun geacht gezien de wereldwijd toenemende urgentie van duurzaam grondwaterbeheer, het versterken van de positie van Nederland als "Centre of Excellence" op het gebied van water en is ingegeven door de positieve resultaten die IGRAC de afgelopen periode heeft geboekt blijkens de onafhankelijke evaluatie over de periode 2016-2019. Het verdrag zal vanaf 1 januari 2022 voorlopig worden toegepast.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 19-10-2022
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Toelichtende nota Toelichtende nota 1 21-10-2022
Voorontwerp voordracht 1 21-10-2022

Startpagina