Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

Het wetsvoorstel beoogt de randvoorwaarden te scheppen waarbinnen de AIVD en de MIVD op een effectieve wijze onderzoek kunnen doen naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen, met onder meer als doel een beter zicht te krijgen op de daarmee samenhangende bekende en verborgen dreigingen, de door deze landen gehanteerde werkwijze alsmede de specifieke aandachtsgebieden waarop die dreigingen zich richten. Daartoe worden deels in aanvulling op en deels in afwijking van het bepaalde in de Wiv 2017 enkele voorzieningen getroffen met name mbt de inzet van de hackbevoegdheid. Het betreft een tijdelijke wet (te vervallen vier jaar na inwerkingtreding) naast de Wiv 2017; betreft geen wijziging van de Wiv 2017.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Medeondertekenaar(s) Minister DEF
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36263
KetenID WGK013565

Opschrift

Wet van pm datum, houdende specifieke wettelijke voorzieningen voor het uitvoeren van onderzoeken door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-04-2022 Internetconsultatie (start)
17-04-2022 Internetconsultatie (eind)
29-04-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 10-05-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
23-06-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 02-12-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 36263

Startpagina

Acties

Delen regeling