Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

(NB: Vanwege een technisch probleem is de nota van wijziging die thans aanhangig is bij de Raad van State niet gepubliceerd in de fase Raad van State, maar in de fase Tweede Kamer onder 'Voorbereidende documenten'.) Het wetsvoorstel beoogt de randvoorwaarden te scheppen waarbinnen de AIVD en de MIVD op een effectieve wijze onderzoek kunnen doen naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen, met onder meer als doel een beter zicht te krijgen op de daarmee samenhangende bekende en verborgen dreigingen, de door deze landen gehanteerde werkwijze alsmede de specifieke aandachtsgebieden waarop die dreigingen zich richten. Daartoe worden deels in aanvulling op en deels in afwijking van het bepaalde in de Wiv 2017 enkele voorzieningen getroffen met name mbt de inzet van de hackbevoegdheid. Het betreft een tijdelijke wet (te vervallen vier jaar na inwerkingtreding) naast de Wiv 2017; betreft geen wijziging van de Wiv 2017.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 10-05-2022
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling en toelichting Wetsvoorstel en MvT Tijdelijke wet 1 25-05-2022
Overig Verzoek spoedadvies RvS 1 25-05-2022
Voordracht Voordracht ZM Koning 1 25-05-2022

Startpagina