Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit uitbreiding gelijkgestelde aandoeningen

Met het Besluit uitbreiding gelijkgestelde aandoeningen worden aan het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten twee gelijkgestelde aandoeningen toegevoegd.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 13-06-2023
Fase Bekendmaking

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Uitvoeringstoets Uitvoeringstoets CIZ 1 13-06-2023
Uitvoeringstoets Uitvoeringstoets IGJ 1 13-06-2023

Startpagina