Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit uitbreiding gelijkgestelde aandoeningen

Met het Besluit uitbreiding gelijkgestelde aandoeningen worden aan het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten twee gelijkgestelde aandoeningen toegevoegd.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 27-02-2023
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling en toelichting 3518158-1043729 amvb en nvt 1 27-02-2023
Voordracht 3518158-1043729 voordracht 1 27-02-2023

Startpagina