Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel regels vervolgfuncties bewindspersonen

Wetsvoorstel regels gewezen bewindspersonen. Er wordt een verplichte adviesaanvraag geïntroduceerd voor vervolgfuncties van gewezen bewindspersonen indien de vervolgfunctie ligt op het eigen voormalig beleidsterrein en binnen de private sector of een deel van de semipublieke sector. Daarnaast komt er een draaideur- en lobbyverbod. De verplichting tot adviesaanvraag en de draaideur en lobbyverboden gelden gedurende twee jaar na ontslag als bewindspersoon.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 17-07-2023
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerp Memorie van Toelichting Memorie van toelichting wetsvoorstel regels gewezen bewindspersonen 1 06-10-2023
Ontwerpregeling Wetsvoorstel Regels gewezen bewindspersonen 1 06-10-2023
Voordracht Voordrachtsbrief wetsvoorstel regels gewezen bewindspersonen 1 06-10-2023

Startpagina