Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Experiment re-integratie

AMvB die het mogelijk maakt dat UWV bij experiment afwijkt van de wettelijke bepalingen die verhinderen dat zij bepaalde re-integratiemiddelen inzet voor volledig arbeidsongeschikte mensen in de WIA en Wajong.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 23-12-2022
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling Ontwerpbesluit van houdende tijdelijke regels voor een experiment met de inzet van re-integratie-ins 1 03-01-2023
Voordracht Voordracht ontwerp AMvB RvS - tijdelijke regels voor een experiment met de inzet van re-integratie-ins 1 03-01-2023

Startpagina