Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel tot wijziging van de Waterschapswet en de Waterwet in verband met het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten

Dit wetsvoorstel biedt waterschappen betere mogelijkheden om het profijtbeginsel toe te passen. Daarnaast kunnen waterschappen door de wijzigingen beter inspelen op (toekomstige) ontwikkelingen in het eigen waterschap, zoals klimaatopwarming, de circulaire economie, de energietransitie en veranderingen in het eigen waterschap. Dit wetsvoorstel regelt ook dat Rijkswaterstaat en waterschappen, voor zover mogelijk, geen schadelijke stoffen meer hoeven te gebruiken bij het meten van de vervuiling in afvalwater.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 12-04-2023
Fase Tweede Kamer

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel 1 12-04-2023
Voordracht Voordracht Wetsvoorstel waterschapsheffingen 1 12-04-2023

Startpagina