Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

luchtvaart IJsland (Sint Maarten)

Het Verdrag regelt de luchtvaartbetrekkingen tussen Sint Maarten en IJsland, zoals het verlenen van het recht van overvlucht en landing alsmede het recht om geregelde luchtdiensten en niet-geregelde/chartervluchten te onderhouden. Het Verdrag valt vanwege de liberale inhoud in de categorie 'Open Skies', waarin voorzien wordt in een zo groot mogelijke operationele en commerciële vrijheid voor de aangewezen luchtvaartmaatschappijen. Het Verdrag vervangt bij inwerkingtreding, in de betrekkingen tussen Sint Maarten en IJsland, de op 22 maart 1950 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek IJsland betreffende luchtvervoer (Stb. 1950, 526).

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 13-10-2022
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Toelichtende nota Toelichtende nota 1 02-11-2022
Voordracht voordracht 1 02-11-2022

Startpagina