Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verdragen Wereldpostunie, Abidjan 2021

Het gaat om de wijziging van de Constitutie van de Wereldpostunie en de wijziging van het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie, alsmede de wijziging en hernieuwde vaststelling van het herziene Algemeen Postverdrag en van het Verdrag inzake postale financiële diensten. Met de wijzigingen, die een overwegend technisch karakter hebben, zijn de UPU-verdragen geactualiseerd, verduidelijkt en aanscherpt.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 22-06-2022
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Toelichtende nota Toelichtende nota 1 21-07-2022
Voordracht voordracht 1 21-07-2022

Startpagina