Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet versterking regie volkshuisvesting

Dit wetsvoorstel geeft het Rijk, de provincies en gemeenten de wettelijke instrumenten om samen en met regionale afstemming regie te voeren op de volkshuisvesting. Zodat de overheden meer grip hebben op hoeveel, waar en voor wie er wordt gebouwd, dat er sneller gebouwd kan worden en dat kwetsbare mensen met urgentie een woning krijgen.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 18-07-2023
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerp Memorie van Toelichting Ontwerp Memorie van Toelichting Wet versterking regie volkshuisvesting 2 25-07-2023
Ontwerpregeling Ontwerpwetsvoorstel Wet versterking regie volkshuisvesting 1 20-07-2023
Voordracht Voordracht 1 20-07-2023

Startpagina