Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit wijziging BSF 2000 i.v.m. herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Voornemen is om per studiejaar 2023-2024 de basisbeurs in te voeren in het hoger onderwijs (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs). Dit vergt ook aanpassing van het BSF 2000.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 08-03-2023
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling Besluit van tot wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000 ten behoeve van de nadere uitwerking van de verstrekking van een tegemoetkoming aa 1 13-03-2023
Voordracht Voordracht 1 13-03-2023

Startpagina