Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit toegankelijkheid van het OV

Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten legt bepaalde eisen op aan verschillende producten en diensten. Deze eisen strekken ertoe om deze producten en diensten toegankelijker te maken voor mensen met een handicap. Het harmoniseren van de voorschriften draagt bij aan de werking van de interne markt. Een van de diensten waarop de richtlijn betrekking heeft, is het openbaar vervoer. Dit besluit implementeert het deel van de Richtlijn (EU) 2019/883 dat betrekking heeft op het openbaar vervoer.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 20-06-2023
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling 04. Wijziging van het Besluit toegankelijkheid openbaar vervoer 1 27-06-2023
Voordracht voordracht AMvB ter implementatie Richtlijn (EU) 2019/882 wijzigingsbesluit Besluit toegankelijkheid van het openbaar vervoer 1 27-06-2023

Startpagina