Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit financiële markten 2022

Dit besluit is een verzamelbesluit waarmee technische wijzigingen worden aangebracht in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo), het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr), het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Bbbfs) en andere besluiten op het terrein van de financiële markten. Dit besluit maakt onderdeel uit van de wijzigingscyclus van wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten. In deze cyclus worden kleinere onderwerpen opgenomen die geen separaat voorstel rechtvaardigen.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 25-10-2022
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling en toelichting Wijzigingsbesluit financiële markten 2022 1 26-10-2022
Voordracht Voordracht Wijzigingsbesluit financiële markten 2022 2 27-10-2022

Startpagina