Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

luchtvaart Sri Lanka; vervanging

Teneinde tegemoet te komen aan de ontwikkelingen in de luchtvaart wordt tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka een Verdrag inzake luchtdiensten gesloten. Het Verdrag omvat alle bepalingen die vanuit de hedendaagse luchtvaartpolitieke inzichten wenselijk zijn. De artikelen zoals overeengekomen in het Verdrag zijn in lijn met het recht van de Europese Unie. Het Verdrag biedt de aangewezen luchtvaartmaatschappijen ruime operationele en commerciële mogelijkheden. Het Verdrag zal wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden alleen voor het Europese deel van Nederland gelden. Het Verdrag vervangt bij inwerkingtreding het op 14 september 1953 te Colombo tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Ceylon inzake luchtvaartdiensten tussen hun respectieve onderscheiden grondgebieden en verder (Trb. 1953, 85) dat eveneens alleen voor het Europese deel van Nederland geldt.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 12-05-2023
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Toelichtende nota Toelichtende nota 1 02-06-2023
Voordracht voordracht 1 02-06-2023

Startpagina