Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet gemeentelijke taak opvang asielzoekers

De praktijk wijst uit dat het stelsel van asielopvang niet langer op vrijwillige medewerking van (een aantal) gemeenten kan worden gebaseerd. Het wetsvoorstel gaat hierin verandering brengen. Alle gemeenten dan wel nader in een verdeelbesluit aan te geven gemeenten zullen op basis van een gemeentelijke taakstelling verplicht worden om mee te werken aan het realiseren van geschikte opvangvoorzieningen voor asielzoekers. De exploitatie van de voorzieningen blijft bij het COA, maar kan bij uitzondering ook bij gemeenten of een andere partij worden belegd.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 20-12-2022
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerp-toelichting iii. Ontwerptoelichting - Wet gemeentelijke taak opvang asielzoekers 1 21-12-2022
Ontwerpregeling ii. Ontwerpregeling - Wet gemeentelijke taak opvang asielzoekers 1 21-12-2022
Overig iv. Advies IPO 1 21-12-2022
Overig iv. Advies Provincie Flevoland 1 21-12-2022
Overig iv. Bijlage bij advies IPO 1 21-12-2022
Overig v. Advies ACVZ 1 21-12-2022
Overig vii. Advies Veiligheidsraad 1 21-12-2022
Overig viii. Advies NVvR 1 21-12-2022
Voordracht i. Brief aan de Koning - Wet gemeentelijke taak opvang asielzoekers 1 21-12-2022

Startpagina