Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

opzegging voor het Caribische deel van het Koninkrijk van de VN TIR douaneovereenkomst

Het doel van de TIR-Overeenkomst, die voor het gehele Koninkrijk geldt, is het vervoer over de weg tussen de aangesloten partijen te vergemakkelijken. Dit wordt mogelijk gemaakt door het zogeheten “Carnet TIR”. Dit aangiftebewijsstuk maakt het mogelijk om goederen over de grenzen van aangesloten staten te vervoeren, zonder ze te hoeven lossen aan de tussenliggende grenzen en zonder dat de vervoerder telkens opnieuw zekerheid hoeft te stellen. De TIR-Overeenkomst wordt regelmatig gewijzigd. Omdat voor EU-lidstaten de Overeenkomt tot de exclusieve bevoegdheid van de EU behoort, worden voor Europees Nederland de wijzigingen niet ter goedkeuring aan het parlement voorgelegd. Voor het gehele Caribische deel van het Koninkrijk behoeven de wijzigingen wel parlementaire goedkeuring. Aangezien de TIR-Overeenkomst in het Caribisch deel van het Koninkrijk (net als op het gehele westelijk halfrond) niet toegepast wordt en nooit toepast zal worden, en aangezien toepassing meer administratieve lasten oplevert dan wanneer er géén gebruik van de TIR-Overeenkomst wordt gemaakt, is na overleg met Aruba, Curacao, Sint Maarten en Caribisch Nederland besloten om voor deze delen van het Koninkrijk de TIR-Overeenkomst op te zeggen. Het Europese deel van Nederland blijft als lidstaat van de EU gebonden aan de TIR-Overeenkomst.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 21-12-2022
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling Toelichtende nota 1 02-01-2023
Voordracht voordracht 1 02-01-2023

Startpagina