Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet confiscatie criminele goederen

Dit wetsvoorstel beoogt bij te dragen aan een effectievere aanpak van ondermijnende criminaliteit. Via een (civielrechtelijke) wettelijke regeling voor non conviction based confiscation (NCBC) wordt voorzien in een nieuwe afdoeningsmodaliteit die kan leiden tot de confiscatie van een goed met een criminele herkomst, zonder een daaraan voorafgaande veroordeling voor een strafbaar feit.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 05-12-2022
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerp-toelichting Ontwerptoelichting - Wet confiscatie criminele goederen 1 15-12-2022 Deel A
Ontwerp-toelichting Ontwerptoelichting - Wet confiscatie criminele goederen 2 15-12-2022 Deel B
Ontwerpregeling Ontwerpregeling - Wet confiscatie criminele goederen 1 15-12-2022
Overig Advies AP - Wet confiscatie criminele goederen 1 15-12-2022
Overig Advies Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders - Wet confiscatie criminele goederen 1 15-12-2022
Overig Advies NOvA - Wet confiscatie criminele goederen 1 15-12-2022
Overig Advies NVB - Wet confiscatie criminele goederen 1 15-12-2022
Overig Advies NVvR - Wet confiscatie criminele goederen 1 15-12-2022
Overig Advies OM College van Procureurs-Generaal - Wet confiscatie criminele goederen 1 15-12-2022
Overig Advies OM Functioneel Parket Amsterdam - Wet confiscatie criminele goederen 1 15-12-2022
Overig Advies Platform BOD - Wet confiscatie criminele goederen 1 15-12-2022
Overig Advies Politie - - Wet confiscatie criminele goederen 1 15-12-2022
Overig Advies RvdR - Wet confiscatie criminele goederen 1 15-12-2022
Voordracht Brief aan de Koning - Wet confiscatie criminele goederen 1 15-12-2022

Startpagina