Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel schrappen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

Het wetsvoorstel regelt het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsafspraken in het hoger onderwijs. In de beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 964) is opgenomen dat per 2025 de investeringen vanuit het studievoorschot structureel aan de instellingen toegekend worden via de lumpsum bekostiging.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 10-07-2023
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in 1 14-07-2023
Voordracht Voordracht 1 14-07-2023

Startpagina