Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

beveiliging gerubriceerde gegevens Polen

Het Verdrag heeft ten doel de beveiliging van nationale gerubriceerde gegevens die worden uitgewisseld tussen Nederland en Polen te waarborgen. Het Verdrag regelt dat de informatie die onderling wordt uitgewisseld in beide landen een vergelijkbaar niveau van beveiliging krijgt. In het Verdrag zijn de veiligheidsprocedures en regelingen voor de beveiliging vastgelegd. Het Verdrag maakt de uitwisseling van gerubriceerde informatie mogelijk, maar verplicht de landen daar niet toe. De uitwisseling kan plaatsvinden tussen overheden onderling, of tussen overheid en bedrijfsleven, wanneer de overheid een gerubriceerde opdracht verleent aan een bedrijf in het andere land. Het Verdrag ziet zowel op opdrachten op defensie- als civiel terrein. Het biedt Nederlandse bedrijven daarmee de mogelijkheid om opdrachten voor Polen uit te voeren waarvoor toegang tot gerubriceerde gegevens in Polen nodig is en vice versa. De bevoegde veiligheidsautoriteit voor de uitvoering van het Verdrag is in beide landen de National Security Authority (NSA), in Nederland ondergebracht bij de AIVD en de Beveiligingsautoriteit van het Ministerie van Defensie.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 28-03-2023
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Toelichtende nota Toelichtende nota 1 04-04-2023
Voordracht voordracht 1 04-04-2023

Startpagina