Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

Dit wetsvoorstel voert wijzigingen door in de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) die erop zijn gericht het toezicht op gedetineerden waarvan een ernstige gevaarzetting voor de openbare orde uitgaat te versterken. Het voorstel verschaft de Minister voor Rechtsbescherming de mogelijkheid bevelen te geven waarmee een gedetineerde wordt onderworpen aan verdergaande beperkingen in zijn communicatie met de buitenwereld. Het bevel kan worden gegeven bij aanwijzingen van een ernstige gevaarzetting voor openbare orde in relatie tot een gedetineerde. Ook de gevaarzetting die van sommige gedetineerden – de zogenoemde “kopstukken” - uitgaat, kan een zelfstandige grond opleveren voor een bevel tot beperkingen in de communicatiemogelijkheden. Ten tweede wordt met dit wetsvoorstel voorzien in visueel toezicht op het contact tussen bepaalde gedetineerde en hun rechtsbijstandverlener(s). Het wetsvoorstel geeft zo verder uitvoering aan de brief over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie van 26 september 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 29911, nr. 374). Daarnaast maakt van het wetsvoorstel een regeling onderdeel uit die ertoe strekt het aantal rechtsbijstandsverleners dat toegang heeft tot bepaalde gedetineerden, te beperken tot twee. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de daartoe strekkende motie van het lid Ellian (Kamerstukken II 2022/23, 24587, nr. 868).

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 24-02-2023
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerp-toelichting Ontwerptoelichting - Wijziging Penitentiaire beginselenwet 1 17-03-2023
Ontwerpregeling Ontwerpregeling - Wijziging Penitentiaire beginselenwet 1 17-03-2023
Overig Advies AP - Wijziging Penitentiaire beginselenwet 1 17-03-2023
Overig Advies KMar - Wijziging Penitentiaire beginselenwet 1 17-03-2023
Overig Advies NOvA - Wijziging Penitentiaire beginselenwet 1 17-03-2023
Overig Advies NVvR - Wijziging Penitentiaire beginselenwet 1 17-03-2023
Overig Advies OM - Wijziging Penitentiaire beginselenwet 1 17-03-2023
Overig Advies Politie - Wijziging Penitentiaire beginselenwet 1 17-03-2023
Overig Advies RSJ - Wijziging Penitentiaire beginselenwet 1 17-03-2023
Overig Advies RvdR - Wijziging Penitentiaire beginselenwet 1 17-03-2023
Voordracht Brief aan de Koning - Wijziging Penitentiaire beginselenwet 1 17-03-2023

Startpagina